Kayıhan Bölükbaşı / Afişler

Istanbul Uluslararası Fotoğraf Sergileri Projesi

ANA SAYFABİYOGRAFİFOTOGRAFLARRESİMLERLOGOLARYAZI KALİGRAFİMEDYA

AFİŞLER
POSTERS
 
 

 

İSTANBUL 2010 AKB AFİŞİ

 

Bu tipografik  çalışmada sağdan sola doğru bakıldığında İstanbul yazar.

 

Latin, Yunan, Ermeni, İbrani ve eski Türkçe harflerle, farklı dinlerin, dillerin, geleneklerin birlikte yaşadığı ve çok renkli bir şehir olduğunu ifade etmeye çalıştım.

 

Sultanahmet ve Ayasofya camilerinin altında kısaltılmış isimleri bulunur.

 

Ayasofya’nın altındaki Roma rakamıyla yazılı (15) bu yüzyılda (1453) İstanbul’un Türk şehri olduğunu ifade eder.

 

Denizdeki eski Türkçe harfler ise; deniz trafiğini, araçlarını anlatır.

 

ISTANBUL 2010 EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE POSTER

 

This typographical study, the author of Istanbul From right to left.

 

Latin, Greek, Armenian, Hebrew and ancient Turkish letters, different religions, languages, traditions  lived together and tried to express is a very colorful city.

 

Located under the abbreviated names of mosques in Sultanahmet and Hagia Sophia.

 

Roman numerals written at the bottom of the Hagia Sophia (15) in this century (1453) that refers to the Turkish city of Istanbul.

 

In the old Turkish letters in the sea, sea traffic, tools, explains.

 

 

Kayıhan Bölükbaşı 2006

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

İSTANBUL 2010 AKB AFİŞİ / ISTANBUL 2010 EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE POSTER 2006

İSİSTANBUL 2010 AKB AFİŞİ / ISTANBUL 2010 EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE POSTER 2006

1 MAYIS AFİŞİ / MAY 1 LABOR DAY POSTER 2007

1 MAYIS AFİŞİ / MAY 1 LABOR DAY POSTER 2007