İSTANBUL ULUSLARARASI FOTOĞRAF SERGİLERİ PROJESİ

A N A  S A Y F A

 

İSTANBUL ULUSLARARASI FOTOĞRAF SERGİLERİ PROJESİ

 

1. PROJE NO: 234 (09 Nisan 2008 Çarşamba)

 

Projenin Başlığı: İstanbul Uluslararası Fotoğraf Sergileri Projesi

 

Proje Müellifi: Kayıhan Bölükbaşı

 

Yönetici Proje Asistanı: Hakan Bölükbaşı

 

Projenin Destekçileri:

 

Ulusal Kurumlar:
İstanbul Ajansı, Pasha / Londra, T.C. Barselona Başkonsolosluğu, T.C. Dublin Büyükelçiliği, T.C. Londra Büyükelçiliği, T.C. Prag Büyükelçiliği, TC.K.T.Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, TYH, İstanbul Belediyeleri, Trabzon Valiliği, Trabzon Belediyesi, TRT / Trabzon, Trabzon Sanayi ve Ticaret Odası, Of Belediye Başkanlığı / Trabzon, Konak Belediyesi / İzmir, Bodrum Kaymakamlığı, Su Altı Arkeoloji Müzesi / Muğla, TBMM Mustafa Necati Kültür Evi / Ankara, T.C. Devlet Demiryolları / Ankara, Balıkesir Belediyesi, Bursa Valiliği, Eskişehir Valiliği, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi,
Safranbolu Kaymakamlığı, Safranbolu Belediyesi

Sivil Kurumlar ve Kişiler:
Beko / Arçelik, HP, Tüsiad / Bürüksel,Yaşar Color,Horon Otel / Trabzon, İş adamı Tufan Aydoğan / Trabzon, İş adamı Ali Sarıalioğlu / Trabzon, İş adamı Nizam Bayraktar / Trabzon, Av. Güngör Kozluca / Trabzon, İş adamı Metin Araz / Trabzon, İş adamı Selim Araz / Trabzon, Güney Pazarlama / İstanbul, Mavişehir Otel / İzmir, TV. 24, TV 35, Yeniasır / İzmir, Klavuz Otel / Bodrum, Kanal D - CNN / Bodrum, Pasha Cafe / Londra, Antalya Sanatçılar Derneği / Antalya, Olympos Lodge / Antalya, Anadolu Kulübü Büyükada Şubesi / İstanbul, Asya Otel / Balıkesir, Safran Otel / Bursa,
Arpacıoğlu Konakları / Safranbolu

 

Uygulama Yer(ler)i:

Dış İşleri Bakanlığı resepsiyonları, Sergileme Salonları, Sanat Galerileri, Kültür Merkezleri,  Fuarlar, Sivil Toplum kuruluşlarının tahsis edeceği salonlar

 

2. PROJENİN TANIMI:

Projenin Süresi:

5+Yıl (Yurtiçi; 18+2 sergi  - Yurtdışı: 20 sergi

 

Projenin Türü:

İstanbul Ulusal ve Uluslararası Fotoğraf Sergileri

 

Projenin Konusu/Açıklaması:

İstanbul’un tarihi, kültürel, doğal ve sanatsal zenginliklerini ortaya çıkarmak, çeşitli etkinliklerle uluslararası platformlarda tanıtmak. Ulusal ve Uluslararası Fotoğraf Sergileri düzenlemek.

 

Projenin Gerekçesi:

1. İstanbul’un Dünya başkenti olmasını hak eden, tarihi, kültürel mirası, doğa güzelliği açısından ne kadar zengin ve önemli bir şehir olduğunu, Yurt içinde ve Dünya’nın çeşitli ülkelerinde fotoğraf sergileri düzenleyerek tanıtabilmek. Hem kendi ülkesinden hem yurtdışından ziyaretçileri kente çekmek.

2. Düzenlenen sergi fotoğraflarının, tasarrufu, işbirliği yapılan yabancı ülkedeki kurumlara bırakılarak İstanbul’un tanıtımına süreklilik, uzun vadede kalıcı etkiler sağlamak.

 

Projenin Amaçları:

1. İstanbul’un yalnız Avrupa’nın değil Dünya’nın kültür başkenti olduğunu kanıtlamak, Uluslar arası ve yurtiçi kültür, sanat etkinlikleri ile tanıtmak ve İstanbul’un sahip olduğu Dünya kültür mirasını tüm zenginliğiyle Avrupa ve Dünya milletleri ile paylaşmak, olması gerektiği yere oturtmak.

2. İstanbul’un tarihi, kültürel zenginliğinin ve doğa güzelliklerinin dış ülkelerde tanıtarak, Turizmi geliştirme potansiyeli kapsamında etkili olmasını sağlamak. Projenin gerekliliğine inanan, destekleyici resmi ve sivil kurumlarımızla birlikte Türkiye’nin bilinmeyen imajını Dünya’ya tanıtabilmek, Kentin/Bölgenin uluslararası profilini yükseltmektir.

3. Uluslararası sanat, kültür faaliyetlerini geliştirerek halkların kültürel ve sanatsal paylaşımına sunmak. İstanbullu sanatçıları uluslararası alana açmak, yerel sanatçıların yeteneklerini/kariyerlerini geliştirmek, görsel olarak kalıcı etki ve süreklilik sağlamak.

4. Ulusal bakımdan, toplumsal barışa katkı sağlaması amacı ile, Doğu ile Batının kucaklaşması anlamında, öncelikle Doğu ve Güneydoğu illerimiz ve diğer şehirlerimizle buluşturmak.

 

Hedeflenen Gruplar:

Kültür sanat kurumları, sanatçılar, resmi ve sivil toplum kuruluşları, yabancı medya, bütün seyahat edebilecek yerli ve yabancı guruplar.

 

Projenin Yararları:

1. Tarihin her devrinde farklı uygarlıkların ve kültürlerin merkezi olmuş İstanbul’un Avrupa’nın ve Dünya’nın Türk kültürünün tanıtımında, Avrupa Kültür Başkenti işlevini yerine getirmesinde rol oynamak. Kültürler arası diyalogların, dostlukların gelişmesini pekiştirmek. Ekonomik, kültürel, sanatsal ve toplumsal ilişkileri geliştirmek.

2. Dünya’nın dört bir yanından pek çok kültür ve sanat insanının, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra pek çok seçkin medya temsilcisini de misafir edebilmek. Bir Dünya kültür başkenti olarak uluslararası alanda ününü perçinlemek, İstanbul’a gelen ziyaretçi sayısını ve turizm gelirlerini artırmak açısından katkı sağlamak.

 

3. İLGİLİLİK:

İstanbul’un tarihi, kültürel mirasının, doğal güzelliklerinin bütün Dünya’ya tanıtılmasında fotoğraf sanatı, zaman ve mekândan kesitler olarak uzun yıllar kalıcı fonksiyon üstleneceğinden kültürü, sanatı talep edilir ve kalıcı kılacak, 2010' dan sonra da sürdürülebilecek ve kente dair projelerle sürekliliği sağlayacaktır.

Türkiye'nin komşularıyla, Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu] Avrupa ve Dünya ülkeleri arasındaki kültürel, sanatsal, toplumsal rolünü pekiştirerek Avrupa ve Türkiye arasında kopmaz bağları projenin bir parçası haline getirerek sanatçılar ve toplumlar arası programlarla destek olacaktır.

 

4. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK:

Resmi ve sivil kurumların destekleriyle, yurt dışı ve yurt içindeki İstanbul temalı fotoğraf sergileri, devam ederken, şehrin ve ülkemizin kültürel yaşamına, turizm potansiyeline sürekli olarak katkıda bulunabilecek mekanizmaları harekete geçirecek, ortaklık anlayışını kurum ve bireylerin sanat ve kültür alanında kapasite kazanmaları ve mevcut bilgi birikimlerini paylaşmalarını sağlayarak, AB ve Dünya kültür, sanat kurum ve girişimleri, sivil toplum kuruluşları ile ortaklıkları destekleyici rol üstlenecektir.

 

Not: Albümden seçilerek talep edilen proje fotoğraflar İstanbul’un tanıtımına süreklilik, uzun vadede kalıcı etkiler sağlayacağından, davet eden kurumların tasarrufuna bırakılmaktadır. Sergilenecek fotoğraf sayısı, sergi afişi ile birlikte 20 adettir. Fotoğraflar Tuval bezi üzerine dijital basılarak, üzeri mat vernikle lamine edilip 65x100 Cm. ebadında ahşap resim şasilerine gerilmektedir. İzleyicilere boyanmış tablo resim etkisi vermektedir. 2 adet sandık ambalaj yapılarak uçağın kırılabilir kargo bölümünde nakliye edilmektedir. 2 Adet sandık ambalaj ağırlığı, ortalama 50-55 Kg. gelmektedir. Sergilemeler askı sistemi olmayan salonlarda, şövaleler (Resim Sehpası) üzerinde yapılmaktadır.

 

5. PROJE ÇIKTISI:

Yurt dışı ve yurt içinde, etkinlik yapılan şehirler ve ülkelerle ilgili fotoğraf çalışmalarından oluşan, fotoğraf sergileriyle proje sona ermiş olacaktır.

 

İSTANBUL ULUSLARARASI FOTOĞRAF SERGİLERİ PROJESİ

 

ULUSLARARASI SERGİLER

2010 Pasha / Londra / İNGİLTERE 

2011 T.C. Barselona Başkonsolosluğu 29 Ekim Resepsiyonu / Barselona / İSPANYA

2012 T.C. Dablin Büyükelçiliği 29 Ekim Resepsiyonu / Dablin / İRLANDA

2012 T.C. Londra Büyükelçiliği / İngiliz Kraliyet Mimarlar Enstitüsü / Londra / İNGİLTERE

2019 T.C. Prag Büyükelçiliği 29 Ekim Resepsiyonu / Prag / ÇEK CUMHURİYETİ

 

ULUSAL SERGİLER

2010 Trabzon D.G.S.G. / TRABZON

2010 Abacıoğlu Hanı / İZMİR

2010 Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi / Bodrum / MUĞLA

2010 Antalya Sanatçılar Derneği / ANTALYA

2011 Anadolu Kulübü B.Ada Şb. / İSTANBUL

2011 TBMM Mustafa Necati Kültür Evi / ANKARA

2012 Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesi / BALIKESİR

2012 Bursa D.G.S.G. / BURSA

2012 Eskişehir D.G.S.G. / ESKİŞEHİR

2013 T.C.Safranbolu Kaymakamlığı - Cıngıllıoğlu Sanat Galerisi / Safranbolu / KARABÜK

 

Kayıhan Bölükbaşı

kayihanbolukbasi@hotmail.com

 

 

Kayıhan Bölükbaşı Biyografi

 

 

ISTANBUL INTERNATIONAL EXHIBITION OF PHOTOGRAPHY POJECT

 

1. PROJECT NO: 234 (April 9, 2008 Wednesday)
 

Project Title: Istanbul International Photography Exhibitions Project
 

Project author: Kayıhan Bölükbaşı

 

Project assistant administrator:
 

Supporters of the project:

Istanbul Agency, TR. K.T.B. / governorates, municipalities of Istanbul, Turkey municipalities, all official and civil institutions.

Practice Location (s): Ministry of Foreign Affairs receptions, Exhibition Halls, Art Galleries, Cultural Centers, Trade Fairs, Non-governmental organizations will allocate rooms

 

2. PROJECT DESCRIPTION:

 

Project Duration:

5 + Years (Domestic, 05 exhibitions a year, a total of 15 exhibitions) (International: 6-7 exhibitions per year, total: 20 exhibitions)

 

Project Type:

Istanbul 2010 Presentation Photos Exhibitions

 

Theme / Description:

Istanbul's historical, cultural, natural and artistic riches to uncover the various activities to introduce international platforms. Organize domestic and international photography exhibition on Istanbul 2010.

 

Justification for the project:
1. Istanbul 2010 European Capital of Culture for deserving, historic, cultural heritage, natural beauty and rich in terms of how the city is an important, previously selected cities starting with APD, organizing photo exhibitions in various countries around the world to introduce. The city and attract visitors from abroad, both from their own country!.
2.
Edited pictures of the exhibition, co-operative institutions in foreign countries, leaving Istanbul, the promotion of continuity, to ensure long-term, permanent effects.

 

Project Objectives:
1. Prove that Europe is not alone in Istanbul, the cultural capital of the world, international and domestic culture, with art activities, and Istanbul has to introduce all the richness of the cultural heritage of the world to share with the nations of Europe and the world, should sit down.
2. Istanbul's historical, cultural richness and beauty of nature by introducing in foreign countries, the scope of the potential for tourism development to ensure that effective. Believes in the project, together with supportive and non-governmental organizations in Turkey to introduce an unknown image of the Earth, the city / region is to raise the international profile.
3. International art, culture, improving the people's cultural and artistic activities to offer to share. Open international field in Istanbul's artists, local artists' skills / career development, as a lasting visual impact and ensure continuity.

 

Target Groups:
Cultural arts organizations, artists, official and non-governmental organizations, foreign media, all local and foreign groups to travel.

Project Benefits:
1. Istanbul was the center of every period of history, different civilizations and cultures of Europe and the promotion of Turkish culture in the world, play a role to fulfill the function of the European Capital of Culture. Intercultural dialogue, reinforce the development of friendships. Economic, cultural, artistic and develop social relationships.
2. People of many cultures and art from around the world, as well as many exclusive media representative of civil society organizations in order to host. Clench his reputation in the international arena as a world cultural capital, the number of visitors who came to Istanbul and to contribute in terms of tourism revenues to increase.

 

3. RELEVANCE
Istanbul's historical, cultural heritage, natural beauty of the art of photography in the promotion of all the Earth, lasting for many years as a function of time and space sections are assumed by the culture, the art will be requested and will make permanent, 2010 from the city and then be sustained and that the projects will ensure continuity.
Turkey's neighbors, [the Balkans, the Caucasus, the Middle East] between the European and world countries to the cultural, artistic, social, reinforcing the role of unbreakable ties between Europe and Turkey become part of the project will support programs to bring artists and communities

 

5. SUSTAINABILITY:
Official and non-governmental organizations overseas and domestic support, if taken before and after 2010 photo exhibitions on the Istanbul 2010 Istanbul's cultural life by continuing to contribute continuously to stimulate the mechanisms, the concept of partnership in the field of arts and culture organizations and individuals to share their knowledge and capacity to acquire and present providing the EU, and World culture, art institutions and initiatives, partnerships with civil society organizations will undertake a supportive role.

 

6. BUDGET:


7. PROJECT OUTCOME:
At the end of the project, overseas and domestically in cities and territories about the impressions of the exhibition, photo exhibitions will be held.

 

ISTANBUL INTERNATIONAL PHOTOGRAPHY EXHIBITIONS

 

INTERNATIONAL EXHIBITIONS

2010 Pasha / London / UK

2011 Republic of Turkey Consulate General in Barcelona, October 29 Reception Barcelona / SPAIN

2012 Republic of Turkey Embassy in Dublin, October 29 Reception Dublin / IRELAND

2012 Republic of Turkey Embassy in London / Royal Istitute of British Architects / London / UK

2019 Republic of Turkey Embassy in Prague, October 29 Reception Prague / CZECH REPUBLIC

 

NATIONAL EXHIBITIONS

2010 State Fine Arts Gallery / TRABZON

2010 Abacıoglu Mansion Inn / IZMIR

2010 Bodrum Museum of Underwater Archaeology / Bodrum / MUĞLA

2010 Pasha Cafe / London / ENGLAND

2010 Antalya Artists Association / ANTALYA

2011 Anatolia Club / Big Island / ISTANBUL

2011 Mustafa Necati Culture House of the Parliament / ANKARA

2012 Municipality of Balikesir, Devrim Erbil Museum of Contemporary Art / BALIKESIR

2012 State Fine Arts Gallery / BURSA

2012 State Fine Arts Gallery / ESKISEHIR

2013 Cıngıllıoğlu Art Gallery / Safranbolu / KARABUK

 

Kayıhan Bölükbaşı

kayihanbolukbasi@hotmail.com