Kayıhan Bölükbaşı / TUVAL RESİMLER / CANVAS PAINTING

Istanbul Uluslararası Fotoğraf Sergileri Projesi

TUVAL RESİMLER

CANVAS PAINTING

 
 

YEAR: 2003

TITLE: Mosaic Republic

CODE: Color forms

MEDIUM: Acrylic paint on canvas

SIZE: 81x101 cm

 

 

GERİ - İLERİ

 

 

 

CUMHURİYET MOZAİĞİ

 

Cumhuriyetin 80 yıllık tarihini araştırarak, 80 karede renk formlarıyla T.C.’nin 80 yıllık renkli mozaiğinin oluşumunu (Cumhurbaşkanlarını, anayasaları, hükümetleri, seçimleri, ihtilalleri, kaosları, büyük depremleri)  farklı bir bakış açısı ve çağdaş bir anlatımla yorumlamaya çalıştım.

 

Sol baştaki kare Cumhuriyetin 1.yılını, (1924)  sağ en alt kare ise 80. yılını (2003) temsil etmektedir.

 

Yılları ifade eden (10x10) Cm. büyük karelerin içerisindeki renk formları; o yıl içerisinde gerçekleşmiş, önemli olaylarını, (devrimlerini, reformlarını, antlaşmalarını, atılımlarını vs.) karakteristik yapısını ifade eder.

 

Siyah zeminler; Atatürk’ün, Menderes’in, Özal’ın erken ölümlerini temsil eder.

 

Gri zeminler; kaosu, belirsizliği 1960 ve 1980 ihtilal ini, 1974 12 Mart muhtırasını ifade eder.

 

Cumhuriyetin 33. yılında (1956) da ben Dünya’ ya gözlerimi açtım. Bunu da kare ve daireden oluşan gözle ifade ettim. Aynı karede resmin imzası bulunmaktadır.

 

Neticede 59. hükümet de dâhil olmak üzere Cumhuriyetin 80 yıllık genel hikâyesini anlatmaya çalıştım.

 

Kronolojik takvimdeki olaylar ve sıralamalar, Türkiye Cumhuriyeti'nin Siyasi geçmişi ve geleceği hakkında muhakeme yapma

imkanı sağlar.

 

Yılları temsil eden büyük karelerin içindeki küçük renkli karelerden

Kırmızılar:

Cumhurbaşkanlarını (10 Adet)

Morlar:

Anayasaları (4 Adet)

Türkuazlar:

Hükümetleri (59 Adet)

Sarılar:

Seçimleri (15 Adet)

Maviler:

İhtilalleri (2 Adet)

Beyazlar:

Ölü sayısı 0-10 kişi arasındaki büyük depremleri (31 Adet)

Griler:

Ölü sayısı 10-50 kişi arasındaki büyük depremleri (16 Adet)

Siyahlar:

Ölü sayısı 50 kişinin üzerindeki büyük depremleri temsil etmektedir. (32 Adet)

Toplam:

169 adet küçük kare bulunmaktadır.

 

Yılları temsil eden büyük kareler

Kırmızı:

Kare ile ifade edilir. Yeni bir başlangıç, sağlamlık, enerji, kalıcılık, eğilmezlik

bütünlük, yoğunluk ve motivasyon.

Turuncu:

Diyagonal dörtgenle ifade edilir. İletişim, atılım, hareket.

Sarı:

Üçgenle ifade edilir. Sağlam, dikkat, bilgi, bilge, mutluluk, ilham.

Yeşil:

Daire ile ifade edilir. Paylaşma, uyum, işbirliği, huzur, güven.

Türkuaz:

Ters üçgenle ifade edilir. Dikkat, konsantrasyon, değişim ve dönüşüm.

Mavi:

Altıgen ile ifade edilir. Ruh dünyası, sadakat, sakinlik, görev bilinci, barış, şifa.

Mor:

Ters beşgen ile ifade edilir. Asillik, özerklik, vizyon, sanatçı kişilik, düşünce, tolerans

Macenta:

Düz beşgen ile ifade edilir. İdealizm, saygı, şükran ve sadakat,  evrensel uyum, maddi özellikler.

 

Kayıhan Bölükbaşı 2003

Cumhuriyet Mozaiği_Mosaic Republic

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ

1923- Cumhuriyet kuruldu (1. Anayasa)

1924- 2. Anayasa yapıldı. Lozan antlaşması (Kırmızı) İlk Kare

1925- Uluslararası zaman ve takvime geçiş, şapka devrimi, Şeyh Sait isyanı . Köylüye arazi verildi(Macenta)

1926- Maarif teşkilatı (Milli eğitim logo) Medeni kanun, Borçlar kanunu, Ticaret kanunu (Sarı)

1927- 2. Sivas kongresi (Nutuk okundu) Hukuk Mahkemeleri Usulü kanunu, Sanayiyi teşvik ve Yerli malı koruma kanunu (Yeşil)

1928- Harf devrimi (Sarı)

1929- Yeni Alfabeyle eğitim, Millet mektepleri, Ceza mahkemeleri usulü kanunu Köylü ve tarım desteklendi, Ziraat Kredi Kooperatifi Yüksek gümrük tarifeleri uygulaması (Türkuaz)

1930- Kadınlara seçilme hakkı, belediyeler kanunu. Menemen isyanı, Kubilay şehit oldu Serbest Cumhuriyet Fırkası adı altında 2. parti kuruldu (Macenta)

1931- Türk tarih kurumu kuruldu. Halk evleri açıldı (Sarı)

1932- Dil devrimi, Türk dil kurumu kuruldu. Milletler cemiyetine girdik (Yeşil)

1933- Üniversite reformu(Batı modeline göre eğitim) Sümerbank kur. Sanayi desteklendi (Macenta)

1934- Soyadı kanunu. Kadınlara seçme hakkı (Macenta)

1935- Maden tetkik, Eti bank, Elektrik işleri etüt idaresi kuruldu (Turuncu)

1936- Devlet hava yolları, Ankara devlet konservatuarı kuruldu. Montrö boğazlar antlaşma (Yeşil)

1937- Resim heykel müzesi kuruldu. Laiklik anayasaya kondu. Sadabat paktı yapıldı (Türkiye, İran, Irak, Afganistan) (Mor)

1938- Atatürk öldü, İnönü Cumhurbaşkanı oldu, Deniz bank kuruldu (Kırmızı)

1939- İkinci Dünya savaşı. Erzincan depremi, Ankara Paktı (Türkiye, Fransa, İngiltere) Deniz Yol. Gn. Md. Hatay geri alınıyor (Yeşil)

1940-

1941- Türkiye- Almanya dostluk ve saldırmazlık paktı imzalandı (Yeşil)

1942- B.M. Beyannamesi imzalandı (Washington)

1943- Tosya Ladik depremi 7.2 (Mavi)

1944- Almanya ile siyasi ve ekonomik ilişkiler kesildi. Almanlar Yurdu terk etti (Mavi)

1945- Türkiye Almanya ve Japonya’ya karşı savaş ilan etti. Amerika Japonya’ya atom attı. Türkiye B.M. Kurucu üyesi oldu. 2. Dünya harbi sona erdi (Yeşil)

1946- Demokrat Parti kuruldu. TRT kanunu yapıldı, UNESCO kuruldu B.M.(İlim, kültür, eğitim yolu ile barış ve güvenliği korumak için.) Ankara Tıp Fakültesi kuruldu. Seçim yapıldı (Turuncu)

1947-

1948- B.M. İnsan hakları evrensel beyannamesi imzalandı (Macenta)

1949- İlahiyat Fakültesi, İmam hatip okulları, açıldı, din dersleri koyuldu (Mavi)

1950- Seçim yapıldı. Demokrat parti iktidar oldu. Kore savaşı (Kırmızı)

1951- Amerika Marshall Yardımı yaptı (Türkuaz)

1952- Türkiye NATO’ ya üye oldu Yabancı sermaye Petrol aramaya başladı (Yeşil)

1953- Anıtkabir açıldı (Macenta)

1954- Türkiye- Pakistan Paktı antlaşması yapıldı (Yeşil)

1955- Bağdat Paktı kuruldu (Cento) Türkiye, İran, Irak, Pakistan, İngiltere (Yeşil)

1956- Göz (Kırmızı) Cumhuriyetin 33. üncü yılında Dünya'ya geldim (Sanatçının imzası)

1957- Seçim yapıldı D.P. İktidar (Yeşil)

1958- Ekonomi Bozuldu, enflasyon oldu. Sovyetlerle gıda anlaşması (Mavi)

1959- Bağdat Paktına Amerika da katıldı (Yeşil)

1960- İhtilal oldu (Kırmızı)

1961- Adnan Menderes ve arkadaşları idam edildi. Adalet parti -CHP Koalisyonu kuruldu (Mavi)

1962-

1963-

1964-

1965- Seçim yapıldı Adalet Parti tek başına iktidar oldu (Kırmızı)

1966- Varto depremi 6.9 (Turuncu)

1967- Adapazarı depremi 7.2 (Mavi)

1968- Üniversitelerde öğrenci olayları (siyasi ve ideolojik TRT deneme yayınları, İlk yerli otomobil yapıldı (Sarı)

1969-

1970- Ekonomik kalkınma. Sanayi ve sosyal alanda parlak dönem (65-71) (Turuncu)

1971- 12 Mart muhtırası (G. Kurmay) (Kırmızı)

1972-

1973- Koalisyon hükümeti kuruldu. CHP+MSP (Başbakan Ecevit) AET antlaşması, Boğaz köprüsü açıldı (Turuncu)

1974- Kıbrıs savaşı (Ecevit-Erbakan koalisyonu) (Kırmızı)

1975- Koalisyon hükümeti kuruldu. AP+MSP+MHP (Başbakan Demirel) Lice depremi 6.9 (Türkuaz)

1976- Çok sayıda İmam hatip okulları açıldı (Mavi)

1977- Seçim Yapıldı. Koalisyon hükümeti kuruldu. AP+MSP+MHP (Başbakan Demirel) (Türkuaz)

1978- Hükümet düşürüldü. Koalisyon hükümeti kuruldu. CHP+DP+CGP (Başbakan Ecevit) (Türkuaz)

1979- Senato seçimleri yapıldı. Koalisyon hükümeti kuruldu. AP+MSP azınlık hükümeti (Türkuaz)

1980- 24 Ocak ekonomik kararları, terör, sıkıyönetim. İhtilal oldu. Bülent Ulusu Başbakanlığa getirildi. Yunanistan’ın NATO’ya girmesine Türkiye müsaade etti (Kırmızı)

1981- Siyasi partiler kapatıldı (Yeşil)

1982- Yeni Anayasa halk oylamasına sunuldu, kabul edildi (Mavi)

1983- Seçim yapıldı, Anap iktidar oldu (Özal Başbakan) Yeni siyasi partiler yasası yapıldı (Kırmızı)

1984- Avrupa Konseyi Danışma Meclisine tekrar katıldık. İthalat, ihracat serbest bırakıldı (Yeşil)

1985- Türkiye Dünya’ya açıldı. Telekominasyon gelişti (Turuncu)

1986- Halk oylaması ile siyasi yasaklar kaldırıldı (Yeşil)

1987- Seçim yapıldı. Anap tek başına iktidar oldu (Yeşil)

1988- Ekonomi canlandı. Yatırımcılar teşvik edildi (Turuncu)

1989- Turgut Özal C. Başkanı, Yıldırım Akbulut Başbakan oldu (Kırmızı)

1990- Irak Kuveyt’i işgal etti. Irak Yumurtalık boru hattı kapatıldı (Sarı)

1991- Yeni hükümet kuruldu, Mesut Yılmaz Başbakan oldu. Irak'tan Türkiye’ye  göç yaşandı. Sovyetler dağıldı. 21 Ekimde seçim yapıldı. DYP+SHP Koalisyon hükümeti kuruldu Başbakan Süleyman Demirel oldu (Türkuaz)

1992- Karadeniz işbirliği yapıldı, Kafkaslar, balkanlar ve Bosna-Hersek’te aktif rol (Yeşil)

1993- T. Özal öldü, Demirel C. Başkanı oldu, Tansu Çiller Başbakan Yeni Hükümet DYP+SHP (Kırmızı)

1994-

1995- Seçim yapıldı. 5 Nisan ekonomik kararları (Türkuaz)

1996- ANAP+DYP Koalisyon hükümeti kuruldu. Başbakan Mesut Yılmaz. 6 Haziranda RP+DYP koalisyon hükümeti kuruldu (Turuncu)

1997- ANAP+DSP+DTP koalisyon hükümeti kuruldu. Başbakan Mesut Yılmaz (Türkuaz)

1998- 25 Kasımda gensoru verildi. Hükümet düştü (Macenta)

1999- 17 Ocakta azınlık hükümeti kuruldu. DSP Ecevit Başbakan. 18 Nisanda seçim yapıldı. DSP+ANAP+MHP koalisyonu. Başbakan Ecevit (Türkuaz)

2000-

2001- Seçim yapıldı. Ecevit (Yeşil)

2002- Futbolda Dünya 3. olduk. Ak Parti Abdullah Gül, Avrupa Birliği toplantıları (Kırmızı)

2003- Atletizm Süreyya Ayhan. Ak Parti Recep Tayip Erdoğan Avrupa Birliği uyum yasaları (Macenta)